Lekker Lezen

nieuwe AVI / DMT toetsen
vanaf jan 2018

Nieuwe AVI kaarten

 • 2 aparte mappen voor DMT en AVI. Zo heeft u de keuze welke toets(en) u wilt gebruiken.
 • Alle DMT- en AVI-kaarten verschijnen in 2 parallelversies (A en B)
 • Aparte versies (van DMT en AVI) voor zorgaanbieders. Met andere woorden en teksten.
 • AVI: bij het bepalen van het niveau (beheersings-instructie-frustratie) wordt altijd gelet op tijd en aantal fouten
 • AVI: de teksten zijn meer aansprekend en sluiten goed aan bij de belevingswereld van leerlingen

Nieuwe DMT kaarten

 • DMT: nieuwe (type) woorden, waaronder schooltaalwoorden.
 • DMT: alle kaarten kennen evenveel woorden (150)
 • DMT: kaart 3 bevat ook hoogfrequente Engelse leenwoorden
 • DMT: makkelijke en moeilijke woorden staan door elkaar (i.p.v. van makkelijk naar moeilijk). Hierdoor kunt u de scores van leerlingen beter vergelijken
 • DMT: een nieuwe vaardigheidsschaal waarop de resultaten van leerlingen worden gerapporteerd.
 • DMT: handige uitneembare kaart in de handleiding met instructies voor de afname. En ook een kaart met scoringsinstructies.

 

Nieuwe AVI kaarten

 • 2 aparte mappen voor DMT en AVI. Zo heeft u de keuze welke toets(en) u wilt gebruiken.
 • Alle DMT- en AVI-kaarten verschijnen in 2 parallelversies (A en B)
 • Aparte versies (van DMT en AVI) voor zorgaanbieders. Met andere woorden en teksten.
 • AVI: bij het bepalen van het niveau (beheersings-instructie-frustratie) wordt altijd gelet op tijd en aantal fouten
 • AVI: de teksten zijn meer aansprekend en sluiten goed aan bij de belevingswereld van leerlingen

Nieuwe DMT toetsen

 • DMT: nieuwe (type) woorden, waaronder schooltaalwoorden.
 • DMT: alle kaarten kennen evenveel woorden (150)
 • DMT: kaart 3 bevat ook hoogfrequente Engelse leenwoorden
 • DMT: makkelijke en moeilijke woorden staan door elkaar (i.p.v. van makkelijk naar moeilijk). Hierdoor kunt u de scores van leerlingen beter vergelijken
 • DMT: een nieuwe vaardigheidsschaal waarop de resultaten van leerlingen worden gerapporteerd.
 • DMT: handige uitneembare kaart in de handleiding met instructies voor de afname. En ook een kaart met scoringsinstructies.

 

Nieuwe AVI kaarten

 • 2 aparte mappen voor DMT en AVI. Zo heeft u de keuze welke toets(en) u wilt gebruiken.
 • Alle DMT- en AVI-kaarten verschijnen in 2 parallelversies (A en B)
 • Aparte versies (van DMT en AVI) voor zorgaanbieders. Met andere woorden en teksten.
 • AVI: bij het bepalen van het niveau (beheersings-instructie-frustratie) wordt altijd gelet op tijd en aantal fouten
 • AVI: de teksten zijn meer aansprekend en sluiten goed aan bij de belevingswereld van leerlingen

Nieuwe DMT kaarten

 • DMT: nieuwe (type) woorden, waaronder schooltaalwoorden.
 • DMT: alle kaarten kennen evenveel woorden (150)
 • DMT: kaart 3 bevat ook hoogfrequente Engelse leenwoorden
 • DMT: makkelijke en moeilijke woorden staan door elkaar (i.p.v. van makkelijk naar moeilijk). Hierdoor kunt u de scores van leerlingen beter vergelijken
 • DMT: een nieuwe vaardigheidsschaal waarop de resultaten van leerlingen worden gerapporteerd.
 • DMT: handige uitneembare kaart in de handleiding met instructies voor de afname. En ook een kaart met scoringsinstructies.

Het lijkt wel magie: losse letters vormen ineens woorden met een betekenis.

Lezen doe je niet alleen in een boek. Maar ook als je iets opzoekt  op de computer, in een winkelstraat loopt, televisie kijkt…Een dag zonder lezen bestaat eigenlijk niet.

DMT en AVI vernieuwd

Lezen – toetsen – vragen

Lezen krijgt veel aandacht en dus roept het onderwerp ook veel vragen op. Ook het toetsen van lezen. Soms gaat lezen niet vanzelf.

De DMT en AVI zijn toetsen die bijna elk kind maakt. Binnenkort worden de DMT en AVI vernieuwd. Dus we kunnen ons voorstellen dat je daar vragen over hebt.

Zowel als leerkracht, professional, ouder/verzorger of als leerling zelf.