Nu ook speciale versie voor u als zorgverlener!

Soms is leren lezen minder vanzelfsprekend. DMT en AVI helpen bij het bieden van specialistische zorg op het gebied van taal en lezen. U wilt aan het begin van een traject weten waar een kind staat. De toetsen AVI en DMT voor zorgverleners helpen inzicht te krijgen in de ontwikkeling en het niveau van het technisch lezen van kinderen, aan het begin én tijdens een traject.

AVI en DMT voor zorgverleners

Speciaal voor u ontwikkelen we een aparte zorgversie voor zowel DMT als AVI. Zo voorkomen we het oefeneffect dat kan ontstaan als een kind twee keer eenzelfde kaart leest.

De zorgversie is alleen verkrijgbaar voor specifieke zorgaanbieders, de reguliere versie is alleen te bestellen door professionals het onderwijs.

Waarom vernieuwd?

Het huidige toetspakket ‘DMT en AVI’ is uitgegeven in 2009. Daarom zijn zowel de woorden en teksten als de normering aan vernieuwing toe.

De DMT en AVI  zijn volledig vernieuwd op basis van de wensen van leerkrachten. Dat betekent een behoorlijk aantal verbeteringen.  Natuurlijk behouden we de sterke punten.

De normering van zowel AVI als DMT is ook volledig up-to-date gemaakt.

 • Twee aparte mappen voor DMT en AVI voor meer gebruiksgemak en keuzevrijheid
 • Speciale C-versie van alle DMT- en AVI-kaarten voor zorgaanbieders met andere woorden en teksten.

AVI

 • Bij het bepalen van het niveau (beheersings-instructie-frustratie) wordt altijd gelet op tijd en aantal fouten.
 • Teksten zijn geschreven door kinderboekenauteurs, hierdoor meer aansprekend en aansluitend bij de belevingswereld van leerlingen.

DMT

 • Nieuwe (type) woorden, waaronder schooltaalwoorden.
 • Alle kaarten kennen evenveel woorden (150).
 • Kaart 3 bevat ook hoogfrequente Engelse leenwoorden.
 • Makkelijke en moeilijke woorden staan door elkaar (i.p.v. van makkelijk naar moeilijk). Hierdoor kunt u de scores van leerlingen beter vergelijken.
 • Een nieuwe vaardigheidsschaal waarop de resultaten van leerlingen worden gerapporteerd.
 • Handige uitneembare instructiekaart voor de afname én een kaart met scoringsinstructies.

En wat blijft?

De toetsen voor groep 3 tot en met 8 zitten in één map. In de AVI-map zitten, zoals u gewend bent, elf leeskaarten op verschillende niveaus (AVI-M3 tot en met AVI-Plus) bevatten. DMT houdt 3 verschillende leeskaarten (1, 2 en 3).

Direct bestellen

Bestel nu de nieuwe AVI / DMT mappen voor zorgverleners.

Wie bepaalt het niveau van een leesboek?

In Nederland gebruiken we al ruim 35 jaar het AVI-systeem. Uitgevers vragen Cito om hun boeken door te meten. Cito bepaalt zo het AVI-niveau van een boek. Daarna mogen de uitgevers het AVI-niveau (AVI-S t/m AVI P) met een speciaal logo in hun boeken vermelden.

Onze Leerlingenraad over lezen

Zoals u ongetwijfeld weet is plezier in lezen het allerbelangrijkste! Onze Leerlingenraad heeft een heleboel tips voor ouders om lezen (nog) leuker te maken. Een kleine selectie:

 • Niet storen tijdens het lezen! Leg maar een briefje neer als je iets wilt vragen
 • In koor lezen
 • Bij het voorlezen of samen lezen bij een spannend stukje stoppen
 • Gebruik stemmetjes bij het voorlezen
 • Maak een leeshoek

Naast tips over lezen, hebben ze ons ook geadviseerd over de AVI-teksten. Die mogen niet saai zijn, moeten vooral fantasie bevatten en grappig zijn. Maar niet té grappig, anders krijg je de slappe lach onder een toets!

Welke leestips heeft u?
Wij horen ze graag!