In de kleutergroepen maken kinderen al kennis met letters en hakken en plakken. In groep 3 begint het echte leesonderwijs. Uw kind gaat van spellend lezen naar vloeiende zinnen. Een bijzonder moment als je je kind ineens uit zichzelf allerlei woorden hoort lezen.

Lezen op school

De meeste kinderen leren lezen via een leermethode. Bij die leermethode horen toetsen. Met die toetsen meet de leerkracht of uw kind de lesstof goed heeft begrepen en onthouden.

AVI en DMT worden op de meeste scholen tweemaal per jaar afgenomen.  Ze laten zien waar een kind in zijn ontwikkeling wat betreft technisch lezen staat en geven richting aan het niveau waarop teksten kunnen worden aangeboden.

Wat is DMT?

Bij DMT (Drie-Minuten-Toets) ligt de nadruk op de snelheid waarop kinderen losse woorden correct kunnen oplezen.

Wat is AVI?

Bij AVI ligt de nadruk op de snelheid waarmee kinderen teksten (verhaaltjes) correct kunnen oplezen. Het AVI-niveau is een handig hulpmiddel bij het uitzoeken van een boek.

Het AVI-niveau is opgebouwd uit M(idden) of E(ind) en een nummer van de betreffende groep (3 t/m 7). AVI-E4 verwijst bijvoorbeeld naar het niveau dat het gemiddelde kind aan het einde van leerjaar 4 beheerst. Het hoogste niveau is overigens AVI-Plus. Als uw kind AVI-Plus beheerst, dan betekent dat dat uw kind in principe voldoende vaardig is om teksten voor te lezen die worden aangeboden op de middelbare school.
Heeft u vragen over het leesniveau van uw kind, dan kunt u deze altijd stellen aan de leerkracht van uw kind.

Wie bepaalt het niveau van een leesboek?

In Nederland gebruiken we al ruim 35 jaar het AVI-systeem. Uitgevers vragen Cito om hun boeken door te meten. Cito bepaalt zo het AVI-niveau van een boek. Daarna mogen de uitgevers het AVI-niveau (AVI-S t/m AVI P) met een speciaal logo in hun boeken vermelden.

“Als we naar de bieb gaan mag ik een M3 boek uitzoeken.”

.

Makkelijke en moeilijke boeken

Hoe zoek ik een boek  uit?

Bibliotheken merken boeken voor (beginnende) lezers vaak met het AVI-niveau en ook uitgevers zetten het AVI-niveau vaak op de kaft. Wilt u een boek uitzoeken voor uw kind? Zoek een boek dat aansluit bij de interesse van een kind en kijk daarna pas naar het AVI-niveau.

Van een makkelijk boek gaat een kind echt niet slechter lezen en er is nog nooit aangetoond dat een te moeilijk boek schadelijk is. U als ouder dit het beste inschatten: leest mijn kind met zoveel plezier dat het wat meer uitdaging aankan of is het lezen nog zo in ontwikkeling dat een boek op niveau beter past.

Kan ik oefenen met mijn kind?

Oefenen voor DMT en AVI is echt niet nodig. Wat wel helpt is samen lezen. Zorg ervoor dat uw kind plezier heeft en houdt in lezen. Lezen hoeft ook niet altijd uit een ‘saai’ boek, pak eens een stripboek, kook samen volgens een recept of zoek een leuk blad uit in de winkel. Zoekt u nog meer inspiratie? Vraag het ook eens aan de leerkracht van uw kind!

“Het belangrijkste is en blijft het plezier in lezen. Kinderen kunnen vaak zonder problemen een boek lezen dat een paar niveaus hoger ligt als ze geïnteresseerd zijn in het onderwerp.”

Leestips van de Leerlingenraad

voor ouders

Plezier in lezen is belangrijk voor goede leesresultaten. Samen met 44 kinderen dachten we in het Kinderboekenmuseum uitgebreid na over hoe we lezen leuk of nog leuker kunnen maken. En wat vinden zij van onze nieuwe AVI-teksten? Bekijk deze impressie van een mooie én heel leerzame dag.

  • Niet storen tijdens het lezen! Leg maar een briefje neer als je iets wilt vragen
  • Samen hardop lezen
  • Bij het voorlezen of samen lezen bij een spannend stukje stoppen
  • Gebruik stemmetjes bij het voorlezen
  • Maak een leeshoek

Heeft u vragen over de (vernieuwde) DMT en AVI toetsen of heeft u ook tips om lezen nog leuker te maken? Deel ze met ons! Stuur ons uw bericht via het contactformulier.

“Wanneer een kind iedere dag 15 minuten leest, leest het 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct.”

contact